ROL RESPONSABLE: Gestor d’usuaris EACAT

Si ets gestor d’usuaris, pots assignar permisos dels serveis disponibles pel teu organisme, des de la pestanya “Configuració”.

PestanyaConfiguracioEACAT

 

 

Un cop en aquesta àrea, pots escollir assignar els permisos des de l’apartat “usuaris” (escollir un usuari i assignar-li un servei concret) o des de l’apartat “Serveis” (escollir un servei i assignar-li els usuaris)

  • Assignar permisos des de l’apartat “Usuaris“:

Des d’aquest apartat, pots cercar l’usuari. Un cop seleccionat, veuràs la fitxa de l’usuari.  A la part inferior, a l’apartat “Assigna servei” (no confondre amb l’apartat “serveis assignats”) cal indicar el nom del servei o part del nom del servei que volem assignar a l’usuari. En aquest cas “ERES”

 

A continuació se’t desplegaran els rols disponibles per a aquell servei i només cal seleccionar els rols que es corresponguin i clicar a Tanca:

 

  • Assignar permisos des de l’apartat “Serveis“:

La manera per fer-ho és la mateixa, però a la inversa.  Cal cercar el servei que ens interessa i a continuació cercar els usuaris als que volem donar-li els permisos.  Un cop hem fet clic al servei, ens apareixerà la relació d’usuaris que el tenen i a la part inferior, a la casella “Assigna Usuari” haurem de cercar l’usuari al que ens interessa donar permisos.

Un cop seleccionat els rols, només has de prémer el botó “Assigna i t’apareixerà un missatge flotant indicant que l’operació s’ha realitzat amb èxit.

Si en cercar un usuari des de l’apartat “assigna usuari” no apareix, és que o bé no està donat d’alta o ja té el servei, i el que s’hauria de fer és editar-lo en comptes d’assignar-li de nou.