A través de la safata de registre de l’ERES 2.0 Entrades/Sortides MUX pendents AOC, es visualitzen, per a la seva distribució, els registres que els serveis de l’AOC generen de manera automàtica (EACAT, e-TRAM, e.FACT, PSCP, e-NOTUM).

Cada 30 minuts, ERES 2.0 recupera automàticament la documentació associada a aquests registres, en el cas que el servei l’aporti.

Existeixen algunes excepcions en que l’assentament del servei no incorpora el document de registre:

  • e.FACT en que el que s’annexa al registre és un document pdf que incorpora les dades de la factura original que es genera al sistema en format XML.
  • PSCP en que les ofertes queden incorporades a les eines de licitació electrònica per ser visualitzades en els terminis definits i pels usuaris autoritzats.
  • e-NOTUM en que el que s’incorpora al registre de sortida de manera automàtica és l’evidència generada quan es practica la notificació. En aquest cas, el servei ERES intenta recuperar aquesta evidència cada 2 hores durant els 10 dies de termini de la notificació.

Per casos en que per algun motiu tècnic no es pot annexar el document de registre, ERES 2.0 disposa d’una funcionalitat de descàrrega manual a través del botó marcat a la imatge de sota.

NOTA: En el cas que realitzant aquesta acció el missatge sigui: No s’ha trobat cap document amb registre entrada XXXX

el motiu és que l’aplicació origen no pot aportar el document per algun error de consolidació del registre:
  • si el cas és per un registre d’EACAT el document es processarà en un període curt de temps.
  • si el registre és d’e-TRAM és possible que elmotiu sigui que aquest s’hagi generat sense consolidar-se a l’aplicació. En aquest cas es pot fer servir la funcionalitat de diligència a ERES per tal de marcar el registre amb error.