A través de la safata de registre de l’ERES 2.0 Entrades/Sortides MUX pendents AOC, es visualitzen, per a la seva distribució, els registres que els serveis de l’AOC generen de manera automàtica (EACAT, e-TRAM, e.FACT, PSCP, e-NOTUM).

 

Periòdicament, ERES 2.0 recupera de manera automàtica la documentació associada a aquests registres, en el cas que el servei l’aporti.

Existeixen algunes excepcions en que l’assentament del servei no incorpora el document de registre:

  • PSCP en que les ofertes queden incorporades a les eines de licitació electrònica per ser visualitzades en els terminis definits i pels usuaris autoritzats.

NOTA: els assentament generats pels serveis de sota a partir del 23/11/22 aporten de manera automàtica;

  • En el cas de l'e.FACT la factura original que es genera al sistema en format XML.
  • En el cas de l'e-NOTUM l'acte administratiu que es registra de sortida amb l'emissió de la notificació, 

Per casos en que per algun motiu tècnic no es pot annexar el document de registre, ERES 2.0 disposa d’una funcionalitat de descàrrega manual a través del botó marcat a la imatge de sota.

NOTA: En el cas que realitzant aquesta acció el missatge sigui: No s’ha trobat cap document amb registre entrada XXXX

el motiu és que l’aplicació origen no pot aportar el document per algun error de consolidació del registre:
  • si el cas és per un registre d’EACAT el document es processarà en un període curt de temps.
  • si el registre és d’e-TRAM és possible que elmotiu sigui que aquest s’hagi generat sense consolidar-se a l’aplicació. En aquest cas es pot fer servir la funcionalitat de diligència a ERES per tal de marcar el registre amb error.