El servei ERES 2.0 és la solució de registre presencial i electrònic de documents que ofereix el Consorci AOC. En la formalització de l’alta del servei, s’afegeix el mòdul de registre i administració de l’eina.

Existeix addicionalment, però, la possibilitat d’afegir a la solució un mòdul de tramitació simplificada d’expedients que permet iniciar expedients tant a partir dels registres, com d’ofici i fer un seguiment simplificat (sense gestió d’estats) permetent afegir documentació, signar documents a l’eina, notificar electrònicament a través d’e-NOTUM, publicar anuncis a e-TAULER i finalment un cop finalitzat l’expedient, enviar aquest i la seva documentació annexa a iArxiu (properament).

Aquest segon mòdul no s’incorpora de facto amb l’alta del servei. Cal que des del vostre ens contacteu amb nosaltres un cop estigueu donats d’alta al mòdul de registre, per tal que configurem les accions necessàries per habilitar les pestanyes de tramitació d’expedients així com les configuracions necessàries per a l’ús de les integracions amb altres serveis que incorpora el mòdul.

Disposeu de més informació en relació amb les funcionalitats d’aquest mòdul de l’ERES al Manual d’ús del mòdul d’expedients.