L’ERES no té definida cap limitació pel que fa als formats de documents annexos al mòdul de registre i expedients. Hem de tenir en compte, però, que determinades funcionalitats del servei com la còpia autèntica, la notificació electrònica o el portafirmes, queden limitades als documents en format pdf.

En relació amb el pes dels documents, fent ús de la funcionalitat per a annexar documents de les pantalles de l’ERES, tot i que no hi ha un límit específic de pes definit, no es recomanen els fitxers que superin els 30MB de pes.

En la modalitat d’ingrés de fitxer annexos als registres i expedients que incorpora el webservices del servei, es poden annexar documents que no superin els 129MB.

Respecte a la nomenclatura dels documents, sempre ha de seguir el següent patró, sempre en majúscules i evitant els espais:

TIPUS DE DOCUMENT + ESPAI + BREU DESCRIPCIÓ + ESPAI + DATA (AAAAMMDD).