L’ERES no té definida cap limitació en quant als formats de documents
annexos al mòdul de registre i expedients. Hem de tenir en compte, però, que
determinades funcionalitats del servei com la còpia autèntica, la notificació
electrònica o el portafirmes, queden limitades als documents en format pdf.

En relació amb el pes dels documents, fent ús de la funcionalitat per a
annexar documents de les pantalles de l’ERES, tot i que no hi ha un límit
específic de pes definit, no es recomanen el fitxers que superin els 30MB de
pes.

En la modalitat d’ingrés de fitxer annexos als registres i expedients que
incorpora el webservices del servei, es poden annexar documents que no superin
els 129MB.

En quant a la nomenclatura dels document, sempre ha de seguir el següent
patró, sempre en majúscules i evitant els espais:

TIPUS DE DOCUMENT + ESPAI + BREU DESCRIPCIÓ + ESPAI + DATA (AAAAMMDD).