La integració de l’ERES 2.0 amb gestors tercers es fa mitjançant crides del tipus REST.

En cas que ja estiguis donats d’alta al servei podràs sol·licitar-nos la integració annexant el document d’integració (degudament emplenat i signat digitalment, en format PDF) al formulari contacte de suport a la integració. Un cop fet, ens posarem en contacte amb tu per informar-te dels passos a seguir posteriorment i et requerirem la informació que ens calgui per poder continuar amb els treballs d’integració.

Aquí pots trobar el document d’Integració que incorpora el detall tècnic així com exemples de crides al serveis : https://github.com/ConsorciAOC/ERES-2.0/blob/main/README.md