El servei de registre ERES mostra la documentació associada als assentaments d’entrada i sortida a partir de la pantalla de detall dels mateixos (en funció del tamany de la pantalla es pot ampliar l’espai de visualització dels documents a la part inferior de la pantalla del registre, des de la icona destacada en groc a sota):

eres1.png

Per a visualitzar el contingut de cadascun dels fitxers, cal seleccionar el document en qüestió i prémer la icona de l’ull destacada a la imatge:

eres2.png

Ara bé, si el que ens cal és fer la descarrega de tots els documents associats a un registre d’entrada o sortida a l’ordinador, ERES permet crear un zip que contingui tots els arxius del registre a partir de la selecció de l’assentament a les safates de tractament de registre i la icona destacada més avall. Aquesta opció apareix a diferents safates de tractament disponibles tant per als usuaris de registres (“pendent de tractar MUX” o “sense document principal”), com per als usuaris de consulta (“pendent de tractar totes” o “pendent de tractar meves”), així com a la pantalla que mostra els resultats de cerca dels registres.

eres3.png

eres4.png

Tanmateix, des d’aquesta darrera pantalla de cerca, es permet seleccionar determinats documents d’un registre (sense que hagi de ser la totalitats dels annexos), i crear un zip, únicament amb els documents marcats, si és necessari:

eres5.png