El mòdul d’expedients de l’ERES 2.0 permet enviar notificacions als interessats dels expedients a través de dues vies en funció del tipus d’interessat:

  • Integració amb e-NOTUM: per enviar comunicacions/notificacions a persones físiques i empreses (no administracions públiques).
  • Integració amb tramesa genèrica d’EACAT: per enviar comunicacions/notificacions a administracions publiques catalanes.

A continuació es detalla el procés a seguir per enviar la notificació o tramesa en cada cas:

Crear un registre de sortida des del document pdf de l’expedient a notificar/trametre.

secció documents, fletxa inferior dreta

Definir la via de presentació del document (e-NOTUM en el cas de notificació o comunicació a interessat no administració pública o EACAT OVER en el cas de tramesa a administració pública adherida a EACAT).

definir via de presentació

Es crearà un registre de sortida:

missatge de confirmació de registre de sortida

Un cop creat, cal actualitzar la safata de l’expedient per tal que es mostri el document a seguiment de notificacions:

A partir d’aquest seleccionar el document a enviar i l’acció corresponents:

1. Enviar comunicació electrònica (via e-NOTUM)

2. Enviar notificació electrònica (via e-NOTUM)

Nota: Per aquesta opció es poden afegir addicionalment altres documents de l’expedient com a annexos a la notificació abans d’enviar la notificació/comunicació, a través de l’opció de sota:

Consultar l’estat de les notificacions en línia:

I descarregar les evidències de notificació:

3. Enviar tramesa genèrica

Es pot descarregar el rebut d’enviament de la tramesa a l’expedient a través del botó marcat a la imatge següent: