L’aplicació GENBPM és un component que permet als usuaris de l’ERES poder editar en línia documents i poder incloure segells als documents a partir d’una màquina segelladora o impressora. En aquest darrer cas, el que fa el component és establir la connexió entre l’aplicació de l’ERES i el dispositiu d’impressió.

Download (PDF, 1.51MB)